UROCZYSTA INAUGURACJA

Aula główna im. prof. Jerzego Chłopeckiego WSIiZ

W Auli kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się uroczystość, podczas której do społeczności akademickiej WSIiZ dołączyli nowi studenci. Blisko 1500 osób rozpoczęło kolejny etap edukacji, zarówno na ścieżkach polsko jak i anglojęzycznych. Dla młodych osób podejmujących studia wyższe, dzień Inauguracji jest szczególny, znaczy początek ważnej drogi życiowej w dorosłość i odpowiedzialność.